Med danske overskrifter som Forurening lukker Todbjerg Vandværk………………..Kvælstof og pesticider forurener vandmiljøet……………………Minister trodsede flere advarsler om drikkevand……………Vandværksboringer: Dansk drikkevand er fyldt med gift..........Verdens brønd er forgiftet………………Grundvand er forurenet af nitrat, sprøjtegifte, arsenik og pesticider……………..Eneste mulighed er at lukke boringerne………………Farlige bakterier fra gylle går direkte i grundvandet……………..Sprøjtegift i grundvandet – en tikkende bombe………………..Sprøjtegift lukker vandværk ved Aarhus..............En tår fra vandflasken sender hormoner lige ned i svælget………er det på tide du får et filter………………I Europa er det kun Danmark, som kon­sekvent bruger urenset grundvand som drikkevand. WWW.EUROVAND - en løsning for en grønnere planet | Eurovand Klart og Rent DrikkeVand | Eurovand V / Teis Lui Nielsen +45 31323286

WWW.EUROVAND - en løsning for en grønnere planet

Vand er livsgivende, men ofte er vores drikkevand af så ringe kvalitet og forurenet med så mange skadelige kemikalier, medicinrester, tungmetaller og andet skidt som vi jo bare drikker hver dag. Micro spiral filtre fjerner effektivt aggressivt Carbon Dioxide, Jern, Manganese, Ammonium, Arsenic, Bakterier, Sulphate, Klor, Fluor, Hormonforstyrrelser, Pesticider og meget meget mere, med et 4 i 1 Micro Spiral Filter er du sikker på at får krystal klart drikkevand.

Læs her hvor giftigt det danske drikkevand er 

maxresdefault-2

Som et resultat af den stigende mængde sprøjtegifte i både grundvand og drikkevand har vandværker de seneste 10 år været nødt til at lukke i alt 1.273 vandboringer, viser tal fra GEUS. Det skyldes, at vandværkerne ikke må rense drikkevandet, men er nødt til at lave en ny boring, hvis en vandboring bliver forurenet af sprøjtegifte i et omfang, der overskrider grænseværdierne. 

Det har påført forbrugerne en milliardudgift” fortæller direktør Carl-Emil Larsen fra vandværkernes forening Danva. Vores drikkevand kan indholde op til 300.000 forskellige forkellige stoffer som ikke burde være i vores vand. 

retail-store-icon-8

Nedsivningen af pesticider i grundvandet er allerede et stort stigende problem i Danmark og allerede i 2010 var der pesticider i hver fjerde danske drikkevandsboring i dag skriver vi 2016. Vores drikkevand kan også blive yderligere forurenet af tærede vandledninger, blylodninger, plasticrør og selve vandhanen kan være giftig. 


Mange billige vandhaner afsætter mange giftige tungmetaller der er langt over grænseværdierne. Derfor er det en rigtig god idé, at filtrere dit drikkevand med Eurovands effektive og prisvindende vandfiltre. Alle filtre bliver testet af Institut Pasteur


 

Nogle vandværker, med forurenede boringer, fortynder det forurenede vand med ikke-forurenet vand fra andre boringer, for på den måde at holde mængden af de forurenende stoffer i drikkevandet under grænseværdierne.

https://www.kommunen.dk/artikel/pesticid-problem-det-ligner-en-regulaer-katestrofe-for-vandforsyningen 

Hos Eurovand tænker vi grønt. Tag kontrollen over dit helbred - eurovand.dk er en løsning for en grønnere planet. 

Har du læst drikkevandet er fyldt med kræftfremkaldende stoffer


© www.eurovand.dk V/ Teis Lui Nielsen Råbrovej 36a DK-2765 Smørum. CVR: 30963482. Vi forhandler kun højeste kvalitet af vandfiltre, Vi bruger kun de nyeste og bedste tekniker. Alle produkter bliver løbende testet af Pasteur Research Instiute. e-mail rentvand(@)eurovand.dk. Vi har mange løsninger en dem du ser på siden - så kontakt mig gerne for en vandløsning på huse, sommerhuse og lejeligheder. Tlf.: +45 31 32 32 86.